Czym jest programowanie?

Programowanie to ciągłe rozwiązywanie zagadek i problemów w sposób kreatywny. To nic innego jak komunikacja z komputerem poprzez wydawanie mu poleceń oraz komend. Na naszych kursach uczymy dzieci i młodzież jak programować, tworzyć oraz zrozumieć technologię!

  • programowanie to język przyszłości
  • programista to zawód przyszłości
  • programowania może nauczyć się każdy
Oferta kursów programowania

Programowanie

Korzyści dla dzieci i młodzieży

Rozwijanie kreatywności

Na naszych zajęciach uczymy jak wykorzystywać technologie w sposób twórczy,

Rozwiązywanie problemów

Uczymy jak rozwiązywać złożone problemy algorytmiczne.

Zawód przyszłości

Inwestycja w przyszłość dziecka. Programiści są jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej płatnych zawodów.

Poziomy nauczania

nauka programowania dla dzieci i młodzieży

Poziom zerowy

Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku 7-9 lat. Nauka programowania przez zabawę w środowisku programowania Scratch.

Poziom podstawowy

Wprowadzenie do algorytmiki i programowania, tworzenie prostych gier komputerowych z wykorzystaniem Scratch + Kodu Game Lab

Poziom średniozaawansowany

Rozwiązywanie złożonych problemów algorytmicznych, programowanie obiektowe, tworzenie gier komputerowych w oparciu o Kodu Game Lab oraz język programowania Java.

Poziom zaawansowany

Kurs przeznaczony dla dzieci od 14 roku życia. Programowanie zaawansowane realizowane w 3 specjalnościach: tworzenie gier komputerowych, tworzenie interaktywnych stron www, aplikacje i gry mobilne.

Oferta

nauczymy Twoje dziecko programowania

Nasze kursy przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia prowadzone są w systemie kursów semestralnych (2 semestry) na 4 poziomach nauczania w zależności od wieku i umiejętności uczestnika kursu.

Nauka programowania odbywa się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te prowadzomy w małych grupach (6-10 osób), tak aby każdy z uczestników kursu mógł jak najwięcej wynieść z udziału w tego typu zajęciach. Nasza wykwalifikowana kadra dydaktyczna zadba o to, aby Twoje dziecko zdobyło wiedzę i umiejętności pozwalające na zgłebienie wiedzy związanej z programowaniem. Nasze kursy to przede wszystkim zajęcia praktyczne, na których dzieci oraz młodzież, uczą się jak programować gry komputerowe. Na wyższysz poziomach nauczania oferujemy również kursy specjalistyczne w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych oraz interaktywnych serwisów internetowych.

Zobacz więcej